Twórcy ludowi - Oddział Opolski - Jan Koloczek

Jan Koloczek

Obrazy na płycie i płótnie Rzeźby Oddział Opolski

Kontakt:

Nysa, woj. opolskie
przez STL: 81 532 49 74

Jan Koloczek urodził się w 1964 roku w Otmuchowie. Obecnie mieszka w Nysie. Od najmłodszych lat przejawiał uzdolnienia plastyczne. Swoje zamiłowania odziedziczył po ojcu, który zajmował się metaloplastyką. W Nysie Jan Koloczek ukończył szkołę podstawową a następnie technikum mechaniczne. Wówczas po raz pierwszy spróbował malować na płótnie. Po ukończeniu szkoły średniej zamierzał wstąpić do seminarium duchownego. Szybko jednak zrezygnował z tego pomysłu i wkrótce rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po dwóch latach studiów opuścił uczelnię i powrócił do Nysy. Pracował m.in. w kopalni na Górnym Śląsku, w Fabryce Samochodów Dostawczych, a także jako ślusarz. Przez długi czas poszukiwał możliwości przedstawienia sztuki w kilku wymiarach, dlatego spróbował rzeźbienia w drewnie. Początkowo rzeźbił wyłącznie dla własnej przyjemności. Z tego okresu pochodzą takie prace, jak kompozycja w formie kapliczki, pamiątka I komunii świętej syna Adama czy Krzyż powodziowy z dwoma lichtarzami. W 1999 roku artysta po raz pierwszy zaprezentował swoje prace na wystawie w Otmuchowie.

Początkowo bardzo niechętnie rozstawał się ze swoimi pracami, twierdząc, że nie może ich sprzedawać. Z czasem dużą część rzeźb nyskiego artysty nabył śląski kolekcjoner Stanisław Trefon, wiele pozyskała też Ilona Zając-Kozłowska i Bogdan Jasiński. W latach 2003‒2009 Koloczek tworzy niezwykle intensywnie. Znacznej przemianie ulega forma i kolorystyka jego prac. Kolejny przełom w jego twórczości nastąpił w 2014 roku. Powstały wówczas serie rzeźb znakomite pod względem malarskim i symbolicznym. Były one prezentowane na kolejnych wystawach.

Prace Jana Koloczka znajdują się w zbiorach Muzeum w Prudniku, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Wielkim admiratorem jego twórczości jest prof. Marian Pokropek, założyciel Muzeum Polskiej Sztuki Ludowej w Otrębusach. Dzieła artysty posiadają też prywatni kolekcjonerzy w różnych krajach.

Twórczość Jana Koloczka można niewątpliwie określić mianem oryginalnej. Artysta potrafi zaskakiwać a w swoich pracach niejednokrotnie odzwierciedla stan swojego ducha. Kluczową ideą do zrozumienia świata jest dla niego sacrum. Wszystko zostało stworzone w jakimś celu przez ponadczasową i działającą w wielu wymiarach moc, na określenie której najczęściej używa się słowa Bóg. Jako człowiek religijny twórca często wykonuje dzieła nawiązujące do tematyki chrześcijańskiej i biblijnej (kapliczki, Chrystus Król, Maryja Królowa, Św. Jakub, Drzewo życia, cykl sakralny: Brama, Jedność, Światło matki, Światło świata, Adam i Ewa i in.). Kolejna cecha, która definiuje tego artystę to nieskrępowana wolność twórcza. Wolność to skrzydła a te niewątpliwie kojarzą się z aniołami, których nie brakuje w jego bogatej twórczości. Większość z nich to przedstawienia Aniołów Stróżów. W jego świecie każdym człowiekiem opiekuje się anioł posiadający zbliżone doń cechy osobowości. I tak powstał Anioł Wędrowca, Anioł Uzdrowiciela, ale są też inne np. anioły idei – Anioł Duszy czy Anioł snu, którego autor ubrał w piękną suknię w kolorze błękitu ze złotymi gwiazdami. Tak Jan Koloczek wyobraża sobie anioła czuwającego nad zasypiającym wszechświatem.

Charakterystyczne dla tej twórczości jest również to, że jedna rzeźba kreuje kolejną i w ten sposób powstają cykle, a wśród nich Motyle, Żywioły, Pory roku, Rok, Znaki zodiaku i inne.

Jan Koloczek jest perfekcjonistą, zatem zarówno forma, jak i detale są dla niego niezwykle istotne. Powierzchnie jego prac są wypracowane zarówno pod względem malarskim, jak i rzeźbiarskim. W ciągu 27 lat swojej działalności artysta stworzył własny, niepowtarzalny styl. Jego prace przykuwają uwagę wielobarwną, intensywną polichromią i dynamiką. Na szczególną uwagę zasługują rzeźby w formie ażuru (Duch Sztuki, Słoneczny Wiatr, Światło Świata). Wykonanie takich prac wymaga znakomitej znajomości materiału i dużych umiejętności.

Wrażliwość na kolor i ogromne wyczucie materii świata ludzkich myśli i fantazji oddają także jego obrazy, które emanują wielością i intensywnością barw oraz doskonale odzwierciedlają bogate wnętrze artysty – ciąg marzeń niezwyczajnego człowieka.  

Wystawy

 • Lata Kwiatów w Otmuchowie, 1999;
 • Galeria Zamkowa Centrum Terapii Nerwic w Musznej, 2000;
 • Szopki bożonarodzeniowe, Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, 2003;
 • Gwiezdny pył. Magiczny świat rzeźb Jana Koloczka, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 2009;
 • Świat Jana Koloczka, Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, 2011;
 • Rzeźba Czas Koloczek,  Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, 2016;
 • Marzenia,  Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 2017;
 • Marzenia,  Muzeum w Rymařovie (Republika Czeska), 2017;
 • Marzenia. Jan Koloczek, Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach, 2018;
 • Jan Koloczek – malowane marzenia, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, 2019;
 • Jan Koloczek Marzenia, Galeria Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, 2019.

Bibliografia i źródła:

 • Jan Koloczek, Marzenia, teksty: Bogdan Jasiński, Katarzyna Kraczoń, Lublin 2019, katalog wystawy.
 • Jasiński Bogdan,  Gwiezdny pył. Magiczny świat rzeźb Jana Koloczka, Muzeum Wsi Opolskiej
  w Opolu, 2009.
 • Kraczoń Katarzyna, Marzenia – wystawa prac Jana Koloczka w Galerii Sztuki Ludowej, „Twórczość Ludowa”, 2019, nr3-4, s. 66.
 • Materiały i dokumenty zgromadzone w teczce osobowej artysty, Archiwum STL w Lublinie.
 • Romanow-Kujawa Marta, Świat Jana Koloczka – wystawa czasowa w sezonie 2011, „Studia Lednickie”, 2012 (XI), s. 287-291.

Inne źródła: