Twórcy ludowi - Oddział Ziemi Kieleckiej - Elżbieta Klimczak

Elżbieta Klimczak

Naczynia gliniane Rzeźby ceramiczne Oddział Ziemi Kieleckiej

Kontakt:

Obice, woj. świętokrzyskie
tel. 660 289 990
email: elzbietaklimcz022@gmail.com

Elżbieta Klimczak (ur. 1957 r.) jest członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 1984 r. w dziedzinie rzeźby w glinie i garncarstwa.

Zainteresowania twórczością ludową wykazywała już w dzieciństwie, podpatrując pracę swojego ojca Stefana Sowińskiego – znanego na Kielecczyźnie twórcy ludowego. Jako 9-letnie dziecko (od 1966 r.) pomagała ojcu w pracowni ale z czasem samodzielnie lepiła już zwierzątka i ptaszki Uzdolnienia plastyczne i zamiłowanie do lepienia glinianych figurek dały początek kontynuacji twórczości ludowej, która przyniosła twórczyni satysfakcję i uznanie w środowisku. Przekaz pokoleniowy, tak ważny w twórczości ludowej,  uwidoczniony jest w przypadku twórczości Elżbiety Klimczak, gdyż artystka przekazuje umiejętności w zakresie garncarstwa i rzeźby w glinie przekazuje swoim wnukom.

Tematyka jej prac nawiązuje do pracy na roli i w obejściu gospodarskim, bliska sercu jest jej także tematyka sakralna. Uczestnicząc w konkursach nigdy nie powiela swoich tematów, ale prezentuje wielką ich różnorodność.

Elżbieta Klimczak jest laureatką konkursów na sztukę ludową, przeważnie uczestniczy w Konkursie Religijnej Sztuki Ludowej „Civitas Christiana” w Kielcach otrzymując czołowe nagrody. Współpracuje z Muzeum Wsi Kieleckiej,  z „Civitas Christiana” w Kielcach, Muzeum Garncarstwa w Chałupkach, gdzie prowadzi warsztaty na kole garncarskim. Posiada także  warsztat twórczy, gdzie wyrabia swoje prace, własny piec garncarski w którym wypala  wyroby. W pracowni można zamówić i zakupić u twórczyni przepiękne dzieła.

Twórczyni i jej działalność  twórcza promowana była przez TVP Kielce, TVP Kraków, gazetę „Wiadomości Morawickie”.

Dla Elżbiety Klimczak „twórczość to jak przekazywanie samego siebie w swoich pracach”.

Wystawy:

Prace jej wystawiane były na wystawach zbiorowych pokonkursowych w „Civitas Christiana” w Kielcach

Konkursy:

Od 1974 r. do 1982 r. uczestniczyła w konkursach na współczesną sztukę ludową sakralną, ogłoszonych przez Woj. Oddział Stowarzyszenia PAX w Kielcach, uzyskując nagrody i wyróżnienia.

W 1976 r. cykl stacji „Drogi Krzyżowej” zdobył I nagrodę i był eksponowany w Krakowie podczas trwania Targów, następnie został zakupiony przez kolekcjonera z Włoch.

W 2011 r. uzyskała nagrodę specjalną Wojewody Świętokrzyskiego w dziedzinie ceramiki podczas XXXVIII Konkursu Religijne Sztuki Ludowej  w Kielcach. W Konkursie organizowanym przez Muzeum Garncarstwa w Chałupkach pt. „Najładniejsza praca w glinie” uzyskała w 2015 r. i 2016 r. – II miejsce, w 2015 r. w Konkursie Religijnej Sztuki Ludowej w Kielcach – II nagrodę.

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL

Galeria prac