Twórcy ludowi - Jan Giejson

Jan Giejson

Rzeźby

Kontakt:

Bardo (woj. dolnośląskie)
ul. Kolejowa 3 57-256 Bardo
Telefon: 886-973-574

Jan Giejson jest członkiem  Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 1974  r. w dziedzinie rzeźby w drewnie. Rzeźbą zajmuje się od 1963 r., jest samoukiem.

Artysta w swojej twórczości interpretuje w oryginalny sposób motywy ze Starego i Nowego Testamentu, utrwala relikty dawnej wsi, jak również jej życie współczesne. Prace Jana Giejsona są pokaźnych rozmiarów, najczęściej polichromowane farbami emulsyjnymi, w formie figur pojedynczych, bądź bryły wielopostaciowej. Tworzy również płaskorzeźby. Płaskorzeźbę dzieli na kilka obszarów. W każdym z nich ukazuje odrębną scenę, które składają się na zwartą kompozycję, np. „Biczowanie”, „Golgota”, „Cud na pustyni”. Chętnie rzeźbi aniołki, świątki i zwierzęta: osiołki, kozy i kozły, baranki, konie, ptaki.

Rzeźby artysty znajdują się w zbiorach wielu polskich  muzeów, m.in. w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu i Krakowie i za granicą w Niemczech i we Włoszech a także u prywatnych kolekcjonerów. Twórca jest  uczestnikiem i laureatem wielu konkursów i przeglądów, stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki (1978-1979).

Jan Giejson posiada własną kolekcję prac (ok. 150 rzeźb), warsztat twórczy oraz prywatną Galerię w Bardzie Śląskim, prowadzi warsztaty i pokazy rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży.

Wystawy:

  • Wystawy zbiorowe, pokonkursowe w Gdyni, Dzierżoniowie, Złotym Stoku.
  • XXIX Wystawa Pokonkursowa Ludowej Sztuki Religijnej,  Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Kielcach, 2001, wystawa zbiorowa.

Konkursy:

  • Konkurs „Gdyńska Szopka” pod patronatem Prezydenta Gdyni, 2000;
  • XXVIII Konkurs  Ludowej Sztuki Religijnej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Kielcach, 2001, III nagroda.
  • Przegląd Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne Rękodzieło, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, 2001, II nagroda;
  • Konkurs „Najładniejsza Sudecka Szopka Bożonarodzeniowa”, Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, 2002, I nagroda.

Źródła i bibliografia:

  • Materiały i dokumenty zgromadzone w teczce osobowej artysty, Archiwum STL w Lublinie