Twórcy ludowi - Oddział Beskidzki - Karol Lasik

Karol Lasik

Zabawki Oddział Beskidzki

Kontakt:

Stryszawa, woj. małopolskie
e-mail: rzezbaizabawka@wp.pl

Strona:

Karol Lasik (ur. 1991 r.) należy do kolejnego, młodego pokolenia podtrzymującego tradycje zabawkarskie, oparte na przekazie rodzinnym. Zarówno dziadek Karola, Józef Mentel robił zabawki, jak i jego ojciec Józef Lasik, który należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i cały czas je wykonuje.

Karol Lasik od dziecka  pomagał ojcu w warsztacie, a obecnie samodzielnie wykonuje drewniane zabawki. W swojej twórczości inspiruje się starymi wzorami  ale też wprowadza własne wzornictwo. Wykonuje  ptaszki różnego rodzaju, zabawki ruchome, zwierzątka, szopki, oraz większe rzeźby. Jego prace znajdują się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, można zobaczyć je na ekspozycji w Cepelii w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Sandomierzu.  Od wielu lat aktywnie uczestniczy w organizowanych imprezach folklorystycznych, takich jak: Tydzień Kultury Beskidzkiej w Żywcu, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej, Jarmarku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i wielu innych. Bierze udział w konkursach na zabawkę ludową, prowadzi pokazy i warsztaty rękodzielnicze strugania i malowania zabawek ludowych w szkołach i podczas wydarzeń folklorystycznych. Ciągle doskonali swój warsztat twórczy. Razem z ojcem Józefem posiadają izbę twórczą, często odwiedzaną przez osoby zainteresowane i turystów. Współpracuje z GOK w Stryszawie, Muzeum Etnograficznym w Toruniu, ROK w Bielsku-Białej.

Do Stowarzyszenia Twórców Ludowych należy od 2016 r.

Konkursy:

„Konkurs na zabawkę ludową” w ramach XX Święta Zabawki Ludowej – org. GOK w Stryszawie – Nagroda, 2016

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL