Twórcy ludowi - Oddział Ziemi Kieleckiej - Lucyna Kozłowska

Lucyna Kozłowska

Wycinanki Oddział Ziemi Kieleckiej

Kontakt:

Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
przez STL: 81 532 49 74

Lucyna Kozłowska (ur. 1952) jest utalentowaną wycinankarką, której prace  osadzone są w tradycjach zdobnictwa ludowego regionu świętokrzyskiego. Zamiłowanie do tradycji regionu wyniosła z rodzinnego domu i pielęgnuje do dzisiaj we własnym życiu, u boku męża znanego rzeźbiarza – Andrzeja Kozłowskiego. Jest wszechstronnie utalentowaną twórczynią, ale najchętniej zajmuje się zdobnictwem wnętrza, zwłaszcza wycinanką, którą wykonuje od połowy lat 90. Zetknęła się z nią i zachwyciła w dzieciństwie, w domu swoich dziadków, gdzie tradycje zdobnicze były bardzo żywe.

Lucyna Kozłowska jest artystką, która wypracowała swój własny styl, ale zawsze odwołuje się do lokalnej tradycji. Chętnie wykonuje wycinanki tematyczne, czerpiąc inspiracje z legend, świata roślinnego i zwierzęcego, przy zachowaniu typowego dla tej techniki rytmu i symetrii. Jako artystka wypowiada się najpełniej, gdy nawiązuje do dawnej wycinanki, wzbogacając jej zasób własnymi pomysłami w zakresie kompozycji i motywów dekoracyjnych. Pani Lucyna wykonuje formy typowe dla zdobnictwa dawnej wiejskiej izby: niewielkiego formatu okrągłe gwiozdy z silnie akcentowanym podziałem promienistym, wycinanki w kształcie kwadratu o krawędziach gładkich lub ząbkowanych oraz typowe dla regionu lalki – wycięte wedle własnego projektu szeregi postaci o mocno zgeometryzowanych kształtach. Wycinanki Lucyny Kozłowskiej cechuje bogata ornamentyka oraz ażurowość wynikająca z przewagi płaszczyzny wyciętego papieru nad pozostawioną. Ornament zbudowany zarówno z pełnych motywów, jak i ażurów ma charakter głownie geometryczny, ale także zgrabnie łączony bywa ze zgeometryzowanymi motywami roślinnymi oraz zoo- i antropomorficznymi.

Jest twórczynią bardzo aktywną. Zdobyte umiejętności, wiedzę i artystyczne doświadczenie przekazuje innym podczas warsztatów twórczych. Swoją twórczość promuje na wystawach, targach, kiermaszach, w których zawsze chętnie uczestniczy.  Do Stowarzyszenia Twórców Ludowych należy od 2016 roku.

Odznaczenia i nagrody:

 • Nagroda „ Powiatowe Dęby”. Za znaczące osiągnięcia w dziedzinie  SZTUKA, Rada Powiatu Skarżyskiego, 2018;
 • Nagroda „ Jawor – u źródeł kultury” – wspólnie z Andrzejem Kozłowskim w kategorii  Rękodzieło i rzemiosło ludowe, Polskie Radio Kielce, 2015,2017;
 • Świętokrzyska  Nagroda  Kultury  2016 – wspólnie z Andrzejem Kozłowskim – w uznaniu dokonań wzbogacających dorobek kulturalny województwa świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, 2016;
 • Nagroda im. Władysława  Orkana za 2013 rok – za ocalenie od zapomnienia wycinanki ludowej oraz promowanie dziedzictwa kultury i sztuki regionu, Kapituła  Nagrody im. Władysława Orkana, Muzeum Niepodległości  w Warszawie, 2014.

Wystawy:

 •  „Legendy świętokrzyskie w sztuce ludowej”, Muzeum Wsi Kieleckiej, 1996, wystawa zbiorowa;
 •  „Święty Wojciech”, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 1997, wystawa zbiorowa;
 •  Konkursie Sztuki Religijnej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Kielcach, 1998-2019, wystawy zbiorowe;
 •   „Niebo złote Ci otworzę”, Galeria ”Zapole” w Sandomierzu, wystawa wspólnie z Andrzejem Kozłowskim, 1999;
 • „Zimowy przelot rajskich ptaków”, Galeria ”Zapole” w Sandomierzu, wystawa  wspólnie z Andrzejem Kozłowskim, 2001;
 • Wystawa i prezentacja rzeźby i wycinanki Państwa Kozłowskich „Wytopki Ołowiu” – Muzeum Wsi Kieleckiej, wystawa  wspólnie z Andrzejem Kozłowskim2001;
 •  „Wycinanki Lucyny Kozłowskiej”, GOK „Zameczek” w Bliżynie, 2008, wystawa indywidualna;
 •  „Święty Franciszek w sztuce ludowej”, Muzeum Miejskie w Tychach, 2009, wystawa pokonkursowa;
 • Międzynarodowe Targi POLAGRA  FOOD 2010, Poznań, wystawa zbiorowa;
 • „Cudoki Cacka Trzeszczydła” , Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, 2010, wystawa zbiorowa;
 •  „Sielsko Anielsko. Wizerunki aniołów w sztuce ludowej”, Muzeum Wsi Kieleckiej, 2011, wystawa zbiorowa;
 • Wystawa Wycinanek w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2012, wystawa indywidualna;
 •  „Św. Krzysztof w sztuce ludowej”, Muzeum Miejskie w Tychach, 2012, wystawa pokonkursowa;
 •  „Twórczość bliska sercu Lucyny i Andrzeja Kozłowskich”, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, 2012;
 •  „Lucyna Kozłowska – twórczyni wycinanki znad Kamiennej”  GOK w Bliżynie, 2013, wystawa indywidualna;
 • Wystawa indywidualna w MCK w Skarżysku-Kamiennej, 2014, wystawa indywidualna;
 • Międzynarodowa Wystawa „Christmas In Paper cuttings”, Litewskie Muzeum Narodowe w Wilnie, 2015, wystawa zbiorowa;
 • „Papierunki”, MOK w Skarżysku-Kamiennej, 2015, wystawa indywidualna;
 •  „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte”, Muzeum Częstochowskie, 2015, wystawa pokonkursowa;
 • „Przydrożne drzewa”. Wystawa Lucyny i Andrzeja Kozłowskich, MCK w Skarżysku-Kamiennej, 2016;
 • „Wycinanki Lucyny Kozłowskiej – w świecie wycinanek z nutką Bożego Narodzenia” – Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce, Warszawa, 2016, wystawa indywidualna;
 •   „Opowieści z drewna i papieru”, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, 2017, wystawa Lucyny i Andrzeja Kozłowskich;
 •  „Wielkanoc”, Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce,  Warszawa, 20177, wystawa indywidualna;
 • Wystawa indywidualna w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana w Kielcach, 2017;
 • „Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki”, Muzeum Częstochowskie, 2018, wystawa pokonkursowa;
 • „Święci z papieru wycięci”, Klasztor O.O. Cystersów w Wąchocku, 2019, wystawa indywidualna;
 • Wirtualny wernisaż wycinanek Lucyny Kozłowskiej „Noc czarownic”, 2020, wystaw on line;
 • „Wycinanki znad Kamiennej”, Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, 2021, wystawa indywidualna;
 • Ludowe wycinanki Lucyny Kozłowskiej, DK Zameczek, 2022, wystawa indywidualna.

Konkursy:

 • „Legendy świętokrzyskie w sztuce ludowej”,  Muzeum Wsi Kieleckiej, 1996, wyróżnienie;
 • „Święty Wojciech”, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Lednogóra, 1997, wyróżnienie;
 •  Konkurs Sztuki Religijnej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Kielcach; 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 –  wyróżnienie; 2002 – III nagroda;
 • „Święty Franciszek w Sztuce Ludowej”, Muzeum Miejskie w Tychach, 2009, wyróżnienie;
 • VI Konkurs Sztuki Ludowej „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte”, Muzeum Częstochowskie, 2015, wyróżnienie;
 • VII Konkurs Sztuki Ludowej „Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki”, Muzeum Częstochowskie, 2018, I nagroda.

Źródła i bibliografia:

 • Ankieta personalna, teczka osobowa, Archiwum STL w Lublinie
 • Pani Lucyna robi wycinanki łądniejsze od łowickich, https://kielce.tvp.pl/49919403/pani-lucyna-robi-wycinanki-piekniejsze-od lowickich?fbclid=IwAR2ozMCj8Pp2Vnp1VLooqqBZz1iE5wa3m2DkUR_FZw3O_pkAEDpQwc0-ke8;

Galeria prac