Twórcy ludowi - Oddział Beskidzki - Marian Łoboz

Marian Łoboz

Zabawki Oddział Beskidzki

Kontakt:

Jeleśnia, woj. małopolskie
Kontakt przez Biuro STL
tel. (81) 532 49 74, email: zgstl@op.pl

Marian Łoboz (ur. 1955 r.) jest członkiem rzeczywistym STL w dziedzinie zabawki ludowej (nr leg. 3272).

Jego prace wykazują charakter rękodzielniczy i cechuje je ludowy tradycyjny styl, a jego twórczość oceniona została na podstawie pozytywnej opinii Sekcji Sztuki Ludowej Rady Naukowej STL w dniu 10.05.2005 r. składającej się z wybitnych etnografów i historyków sztuki – znawców w dziedzinie twórczości ludowej.

W ocenie fachowców,  twórczość Pana Mariana Łoboza spełnia wszystkie kryteria etnograficzne pozwalające uznać jego wyroby za tradycyjne i ludowe, wykonane własnoręcznie według dawnych wzorów i na bardzo wysokim poziomie artystycznym, czego potwierdzeniem są uzyskiwane nagrody i wyróżnienia w konkurach na sztukę ludową. Jest kontynuatorem rodzinnych tradycji zabawkarskich, tajniki wykonywania zabawek przekazali mu rodzice – Władysław i Agnieszka oraz dziadek Józef. Od początku lat 70-tych zabawki wykonuje wspólnie ze swoją żoną Wiesławą, która perfekcyjnie opanowała tą dziedzinę twórczości ludowej i najczęściej zajmuje się malowaniem już gotowych zabawek farbami olejnymi, akrylowymi oraz bejcą. Obecnie zabawkę ludową wykonuje również syn Piotr.

Pan Marian Łoboz podtrzymuje najlepsze wzorce zabawkarstwa ludowego. Swoje prace wykonuje przy użyciu tradycyjnych technik, do ich wyrobu używa jeszcze starych narzędzi i korzysta z dawnych, sięgających co najmniej ubiegłego stulecia wzorów, modyfikując jedynie kolorystykę malowanych ornamentów, którymi zdobi powierzchnie bryczek, kołysek i skrzydeł ptaków. Zabawki Mariana Łoboza wyróżniają się świetnym warsztatem, różnorodnością wzorów  i piękną żywą kolorystyką. Struga wózki, taczki, konie, bryczki, karuzelki na kijku, ptaki „klepoki”, kołyski.

W specjalnie przygotowanej pracowni wraz z żoną Wiesławą i synem Piotrem,  którzy również należą do Stowarzyszenia Twórców Ludowych wykonuje swoje niezwykle barwne, czasem fantazyjne zabawki.

Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Muzeum Śląskim w Katowicach, w Żywcu, Stryszawie oraz u prywatnych kolekcjonerów w kraju i zagranicą.

Artysta prezentował swoje wyroby na wystawach w kraju i zagranicą, bierze  czynny udział w targach i kiermaszach prezentujących tradycyjną sztukę ludową, a zdobytą wiedzę przekazuje ucząc dzieci, młodzież i dorosłych technik wykonywania tradycyjnych wyrobów zabawkarskich.

Odznaczenia, nagrody:

Nagroda im. Oskara Kolberga (wspólnie z żoną Wiesławą) – 2019 r.

Wystawy:

Wystawy zbiorowe, pokonkursowe w ROK w Bielsku-Białej

Konkursy:

Brał udział w Międzynarodowym Konkursie Zabawki i Form Zdobniczych w Bielsku Białej – Regionalny Ośrodek Kultury

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL