Twórcy ludowi - Oddział Łukowski - Mieczysław Gaja

Mieczysław Gaja

Rzeźby Oddział Łukowski

Kontakt:

Łuków, woj. lubelskie
tel. 504 890 220

Twórczość Mieczysława Gaja jest ściśle związana z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej, której jest wybitnym przedstawicielem. Z rzeźbą zetknął się w 1975r. po zawarciu związku małżeńskiego z córką znakomitego rzeźbiarza Wacława Suski i od teścia przejął umiejętność rzeźbienia, która stała się jego życiową pasją.

Prace swoje wykonuje z jednego bloku drewna. Są to przeważnie całe kompozycje budowane na kilku planach. Dekoruje je motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Rzeźby pokrywa wielobarwną polichromią wykonywaną farbami akrylowymi. Mieczysław Gaja tworzy rzeźby, płaskorzeźby o tematyce sakralnej tj. szopki, postaci świętych, sceny biblijne, rzeźby różnej wielkości i bogato zdobione, charakteryzują się różnorodną tematyką i indywidualnym sposobem kształtowania postaci i scen, bogatą polichromią. Posiada własny styl i jego prace są łatwo rozpoznawalne spośród rzeźb innych twórców łukowskiego ośrodka.

Wykonane prace przedstawiają folklor wsi polskiej jak: wesela, jarmarki, kapele wiejskie, zabawy, uczty oraz zajęcia ludzi żyjących na wsi między innymi: żniwiarze, kosiarze, kowale, zbieranie owoców, grzybów, miodu, kobiety wiejskie przy pracach w domu, ogrodzie, polu i sadzie. Ważną rolę odgrywa w jego twórczości tematyka przyrodnicza: różnorodne zwierzęta, ptaki, drzewa i rośliny.

Mieczysław Gaja to jeden z najbardziej aktywnych łukowskich rzeźbiarzy ludowych, jest mistrzem rzeźbiarstwa ludowego, laureatem wielu prestiżowych nagród oraz wielkim społecznikiem. Bierze udział w licznych wystawach i konkursach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, festiwalach i targach sztuki ludowej, uzyskując wiele czołowych nagród i wyróżnień. W 1982 r. został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 1995r. jest członkiem Zarządu najpierw Siedleckiego, potem Łukowskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a od 2009r. jego Prezesem. Członek Rady Muzeum przy Łukowskim Muzeum Regionalnym na kadencje 2014 – 2018r. oraz 2018 – 2022r. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (2014 r.)

Zamiłowanie do twórczości ludowej stara się przekazać młodszemu pokoleniu, prowadząc w Łukowie Warsztaty Rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej i upowszechniając rzeźbę ludową. Prowadzi pokazy rzeźbienia i warsztaty rzeźbiarskie w Pracowni Rzeźbiarskiej w Łukowie oraz w szkołach podstawowych, gimnazjalnych Łukowa i okolic oraz w Lublinie i Warszawie, a także w Dębowicy, Świdrach, Czerśli, Aleksandrowie, Zagoździu.

Z myślą o dzieciach i młodzieży Mieczysław Gaja stworzył prywatną galerię swoich dzieł  rzeźb i płaskorzeźb, do której obejrzenia zaprasza zainteresowanych. Przy okazji spotkań z dziećmi i młodzieżą wygłasza prelekcję dotyczącą wiedzy o kulturze ludowej regionu łukowskiego oraz o swoich pracach: inspiracjach, tematyce, sposobie powstawania rzeźb.

Odznaczenia, nagrody:

 • Nagroda im. Oskara Kolberga”
 • Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”
 • Statuetka „Ambasadora Kultury Miasta Łuków 2015”
 • Statuetka „Łukowskiego Złotego Niedźwiedzia”
 • Statuetka Wspólnoty Łukowskiej
 • Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej

Wystawy:

 • Wystawy zbiorowe pokonkursowe w Muzeum Regionalnym w Łukowie, Białej Podlaskiej, Siedlcach, Lublinie, Warszawie, Toruniu.
 • Wystawy indywidualne z okazji jubileuszu pracy twórczej w Muzeum Regionalnym w Łukowie

 Konkursy:

 • Wyróżnienie w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szopek organizowanego przez Fundację Orszak Trzech Króli, Warszawa, 2015
 • „Nagroda im Ludomira Benedyktowicza” za twórczość artystyczną w dziedzinie Rzeźby Ludowej i działalność edukacyjną, Siedlce, 2018.

Źródła i bibliografia:

 • Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL