Twórcy ludowi - Oddział Łukowski - Mieczysław Zawadzki

Mieczysław Zawadzki

Rzeźby Oddział Łukowski

Kontakt:

Łuków, woj. lubelskie
tel. 603 509 247

Mieczysław Zawadzki (ur. 1947 r.) członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 1982 r.  w dziedzinie rzeźby ludowej, jest wybitnym przedstawicielem Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, w którym od 1994 r. pełni rolę instruktora przekazującego swoją wiedzę młodym adeptom tej dyscypliny, realizując jednocześnie powstały w tym samym roku program Ministra Kultury „Ginące zawody”.

Tradycyjne formy wyrazu są charakterystyczne dla rzeźby Mieczysława Zawadzkiego. Bardzo szybko twórca zdobył uznanie w swoim środowisku tworząc na bazie tradycji swoje oryginalne prace, nadając im indywidualne cechy i wzór artystyczny.

Rzeźby swoje wykonuje z jednego bloku drewna. Są to przeważnie całe kompozycje. Dekoruje je motywami roślinnymi  i zwierzęcymi oraz bogatą polichromią . Najchętniej wypowiada się w tematyce sakralnej, ale wykonuje również rzeźby świeckie. Śmiałe rozwiązania plastyczne w budowaniu kompozycji, swobodne operowanie gamą środków artystycznych oraz inwencja twórcza stawiają go w czołówce polskich rzeźbiarzy a jego prace stanowią ważny wkład w dorobek naszej kultury ludowej i narodowej.

Lata działalności artystycznej Mieczysława Zawadzkiego to nie tylko okres wytężonej pracy twórczej, ale też błyskotliwej kariery w dziedzinie rzeźby ludowej. Artysta organizował wiele wystaw a jego prace zakupiły do swoich zbiorów liczne muzea krajowe i zagraniczne, m.in. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Lublinie, Toruniu, Krakowie, Muzeum Regionalne w Łukowie. Prace jego zdobią kolekcje prywatne w kraju i za granicą. Twórca bierze także aktywny udział w targach i kiermaszach, prezentując swoją twórczość m.in. na Ogólnopolskich Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu, Krakowie, Warszawie.

Odznaczenia, nagrody

– 2001 r. –  Srebrny Krzyż Zasługi

– 2010 r. –   Złoty Krzyż Zasługi

– 2010 r. – odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

–  w 2002 r. uzyskał II nagrodę w Przeglądzie Rękodzieła Lubelszczyzny,

–  w 2005 r. – I nagrodę w Konkursie „Sztuka Ludowa Południowego Podlasia”

Wystawy:

 Konkursy:

 Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL