Twórcy ludowi - Oddział Bydgosko-Toruński - Rafał Kmieć

Rafał Kmieć

Szkutnictwo Oddział Bydgosko-Toruński

Kontakt:

adres: Toruń
rafal.kmiec@onet.eu
tel. 663 845 866

Rafał Kmieć zajmuje się szkutnictwem, wykonuje łodzie tradycyjne i łódki z kory. Mieszka nad Drwęcą i Wisłą. W pracy nad łodziami tradycyjnymi – jak sam mówi – wykorzystuje dwa żywioły – ogień i wodę. Długo  przygotowuje się do budowy: „układa ją sobie w głowie”, zbiera literaturę i materiały (szczególnie krzywulce na wręgi), odwiedza muzea („woda”). Z kolei sam proces budowy łodzi jest szybki („ogień”).

Z dzieciństwa pamięta zabawę  łódkami z kory wykonywanymi przez rodziców, sąsiadów…  Przypomniał sobie o tym, gdy dzieci  zaczęły się bawić kawałkami kory w wykonanym  czółnie, do którego napadał deszcz. Od tego czasu podczas warsztatów daje dzieciom i dorosłym do dyspozycji uprzednio przygotowane kawałki kory (w kształcie łódki) i uczestnicy pracując na kobylicach wykonują swoje łódki.

Wspólnie z kolegą Rafałem Koziołkiem (również twórca ludowym) wykonał na podstawie dostępnej literatury replikę tradycyjnej łodzi wiślanej „łodzi sztojkowskiej” (zwanej również pomorską). Łódź powstała metodami tradycyjnymi, z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla tego typu łodzi (wznios „lustra”, drewniane dulki, dębowe wręgi itp.).

Twórca chętnie uczestniczy w projektach (m.in. „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę realizowane w ramach działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego, rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych”, prowadzi warsztaty i pokazy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Współpracuje z Fundacją Melodia Serc, w ramach której prowadzi „Szkutnię Kmieć i przyjaciele”,
z  Nadwiślańską Organizacją Turystyczną (organizatorem m.in. „Festiwalu Wisły”), z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku wraz z oddziałem Muzeum Wisły w Tczewie, a także z Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Nagrody i odznaczenia:

  •  Stypendium Prezydenta Miasta Torunia, 2022

Wystawy:

  • „Człowiek i rzeka. Łodzie i szkutnicy”, Muzeum Wisły w Tczewie, oddziale Narodowego
    Muzeum Morskiego z Gdańska, 2023/2024

Bibliografia i źródła:

  • Kmieć Rafał, Sileńska krypa. Łódź z Silna. Opracowanie społeczno-historyczne dotyczące łodzi z warsztatu szkutniczego rodziny Stoyke, http://naszesilno.org/wpcontent/
    uploads/2020/11/Sile%C5%84ska_krypa_publikacja.pdf

Galeria prac