Twórcy ludowi - Oddział Gdański - Ryszard Rabeszko

Ryszard Rabeszko

Rzeźby Oddział Gdański

Kontakt:

Rodowo, woj. pomorskie
Rodowo 12
82- 550 Prabuty
tel. 693-370-850
e-mail: rabeszko.r@op.pl

Ryszard Rabeszko (ur. 1952 r.) to wybitny przedstawiciel młodego pokolenia rzeźbiarzy ludowych. Od 1984 r. jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w dziedzinie rzeźby.

Aktywność i zaangażowanie w swoim środowisku twórczym oraz pasja pracy twórczej na rzecz kultywowania tradycyjnej sztuki ludowej, a także działalność na niwie upowszechniania twórczości ludowej w kraju i zagranicą jest nie do ocenienia. Prezentowany wysoki poziom artystyczny prac, nowatorstwo w ukazywaniu tradycyjnej sztuki ludowej stawiają Ryszarda Rabeszko w rzędzie najwybitniejszych rzeźbiarzy w kraju.Artysta ma na swoim koncie  wiele wystaw, a jego prace zakupiły do swoich zbiorów liczne muzea krajowe i zagraniczne. Twórca bierze aktywny udział w konkursach, wystawach, targach i kiermaszach ludowych oraz innych przedsięwzięciach kulturalnych, prezentując swoją twórczość.

Ryszard Rabeszko rzeźbi od 1972 r., pierwsze jego prace to postacie świeckie ukazujące przede wszystkim ludzi przy pracy na wsi. Jego rzeźba jest bogata w treści i w formie,  postacie przedstawiane są plastycznie przy użyciu skrótów myślowych i symboli. Specjalizuje się również w kapliczkach i przedstawieniach postaci diabłów.

W latach 1993-2001 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a od 2001 do 2009 funkcję prezesa, był również wieloletnim przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej. Ryszard Rabeszko poza działalnością artystyczną jest również animatorem życia kulturalnego, pomysłodawcą wielu inicjatyw kulturalnych, niestrudzonym popularyzatorem sztuki ludowej. Dzięki jego zaangażowaniu doszło do realizacji wielu projektów m.in. plenerów rzeźbiarskich w Sztumie, Bukowinie Tatrzańskiej, Dzierzgoniu, Kałkowie – Godowie, podczas których powstało wiele cennych prac upiększających teren i owocowało konsolidacją środowiska twórczego. Pomysłodawca i organizator Kabaretów Wiejskich w Kwidzyniu oraz konkursu „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim. Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi w całym kraju, w tym z Fundacją Kultury Wsi, stowarzyszeniami twórczymi oraz Związkiem Twórców Ludowych Litwy, która zaowocowała prezentacją polskiej sztuki ludowej na Litwie.

Zrealizował projekt wydawniczy dr Aleksandra Błachowskiego pt. „Tradycje i współczesność polskiej sztuki ludowej” (dwa tomy). Uczestniczył w pracach wielu komisji resortowych, w tym przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aktywnie uczestniczy w realizacji programu  „Młodzież”, przekazując swoje umiejętności i wiedzę o kulturze narodowej uczestnikom z całej Europy.

Odznaczenia, nagrody:

  • Zasłużony Działacz Kultury, 1997
  • Brązowy Medal „Gloria Artis”, 2005
  • Złoty Krzyż Zasługi, 2011

 Wystawy:

Wystawy zbiorowe, pokonkursowe w Toruniu, Lublinie, Warszawie, Krakowie.

 Konkursy:

  • „Kopernik w rzeźbie ludowej”, wyróżnienie, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 1980
  • Wojewódzki Plener Rzeźbiarski w Tolkmicku, wyróżnienie, 1983
  • Ogólnopolski konkurs „Ojczyzna”, III nagroda, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 1984
  • Konkurs „Między Wisłą a Bugiem”, III nagroda,  STL Lublin, 1998
  • Ogólnopolski Konkursie „A to polskie właśnie”, nagroda , KDTL Lublin, 2004

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL

Galeria prac