Twórcy ludowi - Oddział Krasnostawski - Tadeusz Szulc

Tadeusz Szulc

Rzeźby Zabawki Oddział Krasnostawski

Kontakt:

adres: Wola Korybutowa (woj. lubelskie)
kontakt: przez STL

Tadeusz Szulc urodził się w 1952 roku, od lat mieszka i tworzy w Woli Korybutowej, niewielkiej miejscowości na Lubelszczyźnie. Od 1968 roku zajmuje się rzeźbą w drewnie. Rzemiosła uczył się od ojca Stanisława (1925-1998), który był uznanym rzeźbiarzem i plecionkarzem.

Swoją pierwszą pracę artysta wykonał w wieku 15 lat, był to „Chłop siejący zboże”, przez lata wypracował swój styl polegający na komponowaniu zwartych, bryłowatych figur z uwydatnionymi w drewnie nacięciami po dłutach, pokrywanymi dość ciemną i stonowaną polichromią. Wykonuje postacie z życia dawnej wsi, w tym także postacie Żydów, bohaterów miejscowych legend i opowiadań, także postacie historyczne i rzeźby o tematyce sakralnej. Pan Szulc komponuje także sceny zbiorowe. Za swoje największe dzieła uważa „Stacje Drogi Krzyżowej” oraz „Ostatnią Wieczerzę”.

W ostatnich latach zajął się głównie wykonywaniem różnej wielkości zwierząt. Wśród nich najbardziej charakterystyczne są siedzące i leżące koty. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się też sowy, króliki, wiewiórki, myszki, a także stojące i lecące bociany zdobiące przydomowe ogródki. W pracy pomaga mu żona Anna, która gotowe figury pokrywa naturalną polichromią.Swoją wiedzę i umiejętności rzeźbiarskie pan Tadeusz przekazuje synowi Kamilowi.

Artysta należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Nagrody i odznaczenia:

  • Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego, 2018

Konkursy:

  • Przegląd Twórczości Ludowej, Krasnystaw, 2018 – nagroda
  • Ogólnopolski Konkurs Sztuki Ludowej Młodych, Warszawa, I nagroda
  • Wojewódzki Konkurs Sztuka Ludowa Młodych, Lublin, II nagroda

Wystawy:

  • Rzeźba Tadeusza i Stanisława Szulców, Cepelia, Warszawa, wystawa indywidualna
  • Twórczość Tadeusza Szulca, Muzeum Chełmskie, Chełm, wystawa indywidualna
  • Rzeźby Tadeusza Szulca, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, wystawa indywidualna
  • Sztuka Ludowa Środkowej Lubelszczyzny, Lublin, III nagroda

Bibliografia i źródła:

  • Głowacz Bożena, Rzeźba, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, Lublin 2001, s. 117-124.
  • Olędzka Halina, Wstęp, [w:] Katalog wystawy rzeźby Stanisława i Tadeusza Szulców z Woli Korybutowej, woj. Chełm Lubelski, Warszawa 1972.