Twórcy ludowi - Oddział Warmińsko-Mazurski - Waldemar Majcher

Waldemar Majcher

Obrazy na szkle Oddział Warmińsko-Mazurski

Kontakt:

Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 502 718 251
mail: waldekmajcher@gmail.com

Waldemar Majcher należy do grona znanych i uznanych malarzy  ludowych. Tworzy od 1977 r., przez lata twórczości wyrobił swój własny rozpoznawalny styl. Jego prace przyciągają uwagę zrównoważeniem form, bogactwem pomysłów. Postacie nawiązują formą do malarstwa prymitywistów. Jego anioły to postacie z krwi i kości, z pogodnym obliczem zawsze ukazane z atrybutem wskazującym na proste prace. Fascynacja boskim dziełem stworzenia stała się inspiracja cyklu  „Stworzenie świata”. Bogactwo natury wyrażane pogodnymi barwami z różnorodnością przedstawień zwierząt, uzupełnione jest obecnością  człowieka, który stanowi harmonijną część otaczającego świata. Radość życia odnaleźć można w prostych przedstawieniach w cyklu „Kafle” jak i motywach żydowskich. Żydowscy grajkowie podskakują w rytm wesołej, klezmerskiej muzyki, której dźwięki radują ludzkie serca i zapraszają do tańca.

Działalność Waldemara Majchera nie ogranicza się do własnej twórczości artystycznej. Swoją pasję przekazuje innym, w ramach ochrony ginących zawodów organizuje dla dzieci i młodzieży warsztaty malowania na szkle techniką witochromii.

Waldemar Majcher brał udział w ponad 100 wystawach, pokazach, prezentacjach. Jego prace znajdują się w wielu muzeach oraz zbiorach osób prywatnych w kraju i poza jego granicami: w krajach Skandynawii, Francji, Niemiec, USA, Kanady, Meksyku i wielu innych.

Był pracownikiem Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku, gdzie z jego inicjatywy odbyło się wiele ciekawych wydarzeń związanych zarówno z promocja regionu, jak i z ukazaniem i zachowaniem tożsamości kulturowej Warmii i Mazur.

Od 2013 r. jest członkiem Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członkiem Kapituły Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, jest również członkiem Rady Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku oraz członkiem Rady Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Obecnie jest prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych (od 2009 r.), od 2001 r. przez dwie kadencję pełnił funkcję wiceprezesa ZG STL. Do Stowarzyszenia Twórców Ludowych należy od 1999r.

Wszystkie działania jakich podejmuje się Waldemar Majcher mają na celu promowanie regionalnej twórczości ludowej, a przede wszystkim zachęcają młode pokolenie do kultywowania tradycji regionalnych.

Odznaczenia i nagrody:

  • Srebrny Krzyż Zasługi – 2003 r.
  • Złoty Krzyż Zasługi – 2018 r.
  • Uhonorowany Dyplomem Ministra Kultury  w 2001 r.,
  • Stypendysta Prezydenta Miasta Olsztyna – 2001 r.
  • Stypendysta Ministra Kultury  – 2002 r.
  • Nagroda Prezydenta Olsztyna „Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury” – 2017 r.

 Wystawy:

Brał udział w ponad 100 wystawach w kraju i za granicą.

 Konkursy:

– Laureat Konkursu „Na pamiątkę Warmii i Mazur – 2007 r.

 Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL

Galeria prac